Nyt fra menighedsrådet

Her kommer det første skriv fra det nye menighedsråd, som tiltrådte 1. december. Vi har haft en stille start og alligevel ikke.

Mange havde set frem til årsskiftet 2021 til et år uden corona, men desværre sætter corona fortsat en stopper for de mange gode initiativer, som vi i det nye menighedsråd har. Det bliver også dejligt for alle vores frivillige grupper, når vi igen kan mødes på kryds og tværs.

Menighedsrådet er gået i gang med at opdatere kirkernes facebookside ”Asperup og Roerslev Kirker” - her kan du fremover holde dig opdateret omkring kirkernes og menighedsrådets aktiviteter.

Vi blev kastet ud i opgaverne fra dag ét med ansættelse af den nye præst i Asperup og Roerslev sogne. Der var stor interesse for vores stillingsopslag, og vi havde en del fremvisninger af præstegård og kirker.

Efter indkaldelse af 4 kandidater og 4 prøveprædikener faldt valget på Gitte Bærentsen Lorentzen, som et enstemmigt menighedsråd så som den bedste kandidat til sognene. Vi glæder os til et godt samarbejde i mange år frem og byder Gitte og familien velkommen til Asperup og Roerslev sogne. Vi ser frem til, at der igen kommer liv i præstegården.

I forbindelse med præsteansættelsen blev præstegården istandsat, så den nye præstefamilie kunne flytte ind 1. marts. Samtidig blev det besluttet, at præstekontoret skulle flyttes til den gamle konfirmandstue, og konfirmanderne vil nu fremover blive undervist i sognehuset.
Ifm. flytning af præstekontoret har vi indrettet lokalet med et hyggeligt samtaleområde, med udsigt til præstegårdshaven.


Farvel til….
Menighedsrådet og kirkens personale vil gerne sige en stor tak til vikarpræst Kristian Mejrup, for hans engagerede arbejde for vores sogne og godt samarbejde med menighedsrådet og medarbejderne i vikarperioden. Kristian har været meget imødekommende og har til fulde levet op til vores forventninger i vikariatet. Kristian havde sidste gudstjeneste den 28. februar, og vi ønsker Kristian al muligt held og lykke fremover.